Menu Close

Exaltació Honorable Clavariesa 2024

La festa vicentina seguix el transcurs dels seus actes i en la vesprada del dijous 25 de giner en l’en el Saló del Tro del Quarter General Terrestre d’Alta Disponibilitat (Capitania General) va tindre lloc l’acte d’Exaltació i Imposició de la Medalla de la Junta Central Vicentina a l’Honorable Clavariesa 2024, Na Toña Játiva Rams.

La Festa de Sant Bult invitada a l’acte, va acodir Na Paula Bellido Presidenta de Sant Bult i Na Ana Falero Giralt, Clavariesa Major de Sant Bult 2023 acompanyada de la seua filla María.

En primer lloc volem agrair l’invitació rebuda per part de la seua Presidenta Sra. Mónica Gil Cano, als amics de Sant Vicente i per últim i per un motiu molt especial a Na Toña Játiva Honorable Clavariesa, amiga i Clavariesa de Sant Bult 2017. 

Toña, volem desijar-te lo millor en la festa de Sant Vicent Ferrer que tindrà lloc el 8 d’abril de 2024 i en que estem segurs que representaras en molt carinyo als altars de Sant Vicent en el dia gran la festa vicentina.