Menu Close

Adornar barri de la Xerea

Festes al Sant Bult en el barri de la Xerea

Des de la Llar – Escola Sant Bult volem demanar a tots els veïns, amics, familiars del Barri de Sant Bult que si guarden fotografies, recorts, imàgens, notes de prensa de tot lo que estiga relacionat en Sant Bult que per favor nos facen aplegar una còpia per al seu Archiu i conservació.

Vos demanem en molta ilusió que els dies de la Festa s’engalanen els balcons en colgaduras, banderolas, llums, que es note que la nostra Image més volguda, el Crist de Sant Bult ix a recórrer els seus carrers del Barri de la Xerea.