Menu Close

Rehabilitació Llar – Escola de Sant Bult

Document detallat de la Rehabilitació Llar – Escola Sant Bult

Antecedents i Motius

La tradició desenrollada en la Xerea al covil d’un Crist romànic el sigle XII s’ha mantingut a lo llarc dels temps. Això ha segut possible a causa de moltes raons, pero, sense lloc a dubtes, la voluntat de modernisació i renovació de la festa i de l’entitat, la Llar Escola
de Sant Bult, està raonablement garantisat. No obstant, per a poder vore el futur en optimisme era i és necessari actuar, impulsar millores i canvis i llançar-nos a nous proyectes.

Un proyecte que era necessari pero que està costant molt esforç poder portar-ho alvance, molt desgast personal i colectiu, perque va alvançant poc a poc. No obstant, i a pesar de tot, és un proyecte que contava i conta en els compromisos renovats per a poder
concloure’s i que responia a la necessitat de contar en una sèu social adaptada a les persones i a les activitats que realisem.

L’inoperància d’un espai com el Cine-Teatre Xerea, i cada volta més obsoleta distribució de potencialitat d’un edifici construït en els passats anys cinquanta, va fer que des de la Llar Escola Sant Bult s’entenguera que calia donar forma a l’idea de començar la
rehabilitació integral de l’edifici i acometre la remodelació de l’espai de l’antic cine – teatre segons la construcció d’una sala poli funcional i dissenyada per a poder albergar montages artístics de caràcter multidisciplinar com a instrument apropiat per a tornar a integrar el barri de la Xerea dins del círcul de generació de cultura de la nostra ciutat.

Estes varen ser les reflexions que nos varen portar a plantejar l’imperiosa necessitat d’acometre un somi que cobrava vida a principis del sigle XXI. Unes reflexions que podien convertir-se en realitat gràcies a l’actitut del conjunt de les institucions públiques valencianes que es comprometien
a realisar un esforç inversor colegiat i coordinat per a poder acometre la finançació d’este ambiciós proyecte.

Un proyecte que contava, en el respal de la Generalitat Valenciana, el Exmo. Ajuntament de Valéncia, la Diputació Provincial, aixina com la participació de l’antiga Bancaixa com a institució que assegurara la finançació de l’obra.

Les reflexions, i les garanties institucionals, nos portaven a plantejar-nos diferents reptes que tenien com a base @ineludible la modernisació i actualisació de la sèu social de l’entitat que dona covil a les festes més antigues de el “cap i casal” (Valéncia).

Uns reptes que podem condensarlos de la manera següent:

1.- Ampliar l’oferta festiva afegint pluralitat als actes més tradicionals, molts d’ells heretats de la tradició foral de la Festa de Sant Bult, sumant nous dies de programació festiva, adequant l’oferta a totes les edats i posant l’accent cultural en les novetats.
Conseguir a través d’esta renovació festiva un major coneiximent de la ciutadania de Valéncia a les seues festes populars més antigues.

2.- Reforçar l’image de la Llar Escola Sant Bult com a centre dinamizador de la Xerea i generador continu d’iniciatives, més allà dels dies de festes patronals, i recuperant la llabor formativa i educativa que ya havia ocupat esta entitat en les décades centrals del sigle XX.

proyectos rehabilitación hogarsant bult

(Seu Social de Sant Bult)

L´Escoleta, el Cor de L’Escoleta, la realisació de debats i charrades, exposicions de fotografia, els certàmens de Narrativa Curta, les nits de Música Jove, la creació d’un Cor (Cor de L’Escoleta) format per més de quaranta persones de totes les edats, i la posada en servici de la nostra pròpia pàgina web (www.santbult.es), són el frut d’esta voluntat d’obertura, modernisació, d’estabilisació de les activitats de la Llar Escola. La Escoleta (L´Escoleta), ha segut el proyecte estelar, ya que recupera la tradició de que els chiquets i chiquetes del barri donen classe en la Llar: classes de repàs, iniciació a l’anglés i a l’informàtica, aprenentage del valencià, etc., …. Un proyecte carregat de voluntarisme, pero que necessita una millora de les infraestructures per a poder realisar la llabor educativa en dignitat. Tindre espais destinats a les noves tecnologies, biblioteca, aules d’estudi, són impossibles de contemplar sino es posava en marcha una remodelació de l’interior de l’edifici.

Per a seguir mantenint tota la càrrega d’activitat que el centre presta al barri, resulta des de tot punt necessari rehabilitar este edifici per a acometre les funcions que la societat actual requerix. La rehabilitació de l’edifici permet seguir incidint en les activitats de tipo pedagògic i sociocultural, i poder contar a través de la remodelació de l’espai de la planta baixa en la possibilitat d’organisar activitats diverses de caràcter cultural, aixina com actes més institucionals.

Ademés, la rehabilitació ha de servir per a poder continuar en les activitats tradicionals del centre social, lloc de reunions de jubilats i veïns en general. La rehabilitació havia de contar en saló de reunions i sales multiusos, junt dos despachos donar servici a les diferents associacions que tenen la seua sèu en este edifici, tals com l’Associació de Veïns del Barri de Sant Bult. Junt a açò, la rehabilitació contempla el tindre un espai dedicat a la nostra image Patrona, EL SANT BULT DE LA XEREA.

L’importància de contar en un edifici adequat a les necessitats actuals està relacionada en el fecundo clima de cooperació existent en la Xerea i el seu entramat cívic, els comerços del barri i en els veïns i veïnes en general. Este edifici, esta entitat, pretén oferir un espai útil a tots i a totes. Un espai obert a totes les activitats que es plantegen des de la gent de la Xerea. Esta rehabilitació ha de donar-nos un edifici obert a tots i per a tots, per això la seua viabilitat ha de ser important per a totes les persones que nos estimem este racó de la Ciutat Vella de Valéncia.

Qüestions com l’accessibilitat o la movilitat, són problemes quotidians que necessitaven resoldre’s. No contar en un ascensor, o l’existència de múltiples barreres arquitectòniques eren esculls diaris per a bona part dels usuaris de l’edifici, i poder superar esta situació, amabilizar l’accés a l’edifici, és una de les qüestions bàsiques que nos varen portar a adinsar-nos en este proyecte.

El proyecte té, pel seu caràcter innovador i ambiciós, tots els requisits per a poder conformar-se com el punt de partida per a poder seguir oferint des de la Llar – Escola una llabor cultural i educativa per als veïns de la Xerea i, en general, dels ciutadans i ciutadanes de Valéncia.

Estes varen ser les motivacions que nos varen conduir a adinsar-nos en un camí llarc i complicat, en el que hem trobat ajuda i comprensió, pero que requerix de nous compromisos i ajudes per a seguir travessant-ho.

Unes motivacions, uns reptes que a pesar de tots els pesares, nos obliguen, per responsabilitat en estes festes i este barri, a continuar lluitant i donar els següents passos i terminar el fi propost.

Ajudes rebudes

El proyecte ha contat per a poder alvançar en el compromís de les institucions valencianes, especialment de la Generalitat Valenciana. Des del primer dia que arranquem en el proyecte hem rebut la calor i l’afecte de totes les autoritats institucionals, i han segut
moltes, que han accedit gustosament a conéixer el proyecte. Contabilisar les hores de reunions, de preparació d’informes, de cridades telefòniques, seria impossible. No han segut moltes, han segut molt més que moltes. Pero era necessari trobar les complicitat, les atencions, de les nostres institucions públiques per a adinsar-les en el nostre proyecte i que ho sentiren important i positiu per a la societat valenciana.

La part de l’obra de rehabilitació realisada ha segut possible gràcies a un conveni firmat en la Consellería de Cultura, aixina com ajudes d’una rellevància molt inferior de la Diputació de Valéncia i la Fundació Bancaixa pero que agraïm de tot cor. Este compromís econòmic de la Consellería de Cultura ha segut determinant per a poder plantejar-nos este somi com un proyecte en possibilitats de viabilitat. Tant és aixina que despuix d’anys de moltes gestions, reunions, complicacions que s’han anat sortejant, tenim una obra en una part important ya realisada, en lo que es comença a donar forma a la modernisació i rehabilitació de l’edifici patronal de les festes de la Xerea.

Sense dubtar-ho cal mostrar novament la nostra gratitut cap a la Generalitat Valenciana. Arranquem este proyecte en época de En Manuel Tarancón Fandos, i en estos moments l’esforç i el compromís mostrat ha donat part dels seus fruts. Pero este agraïment ha d’anar acompanyat d’una demanda de continuïtat. Necessitem urgentment afrontar els objectius marcats, i superar la paralisació en la que es troba travada actualment la reforma en agotar-se el presupost en el que contàvem.

Les institucions valencianes, Generalitat, Excmo. Ajuntament i Diputació sempre s’han bolcat en colaborar en el barri de la Xerea i les seues tradicions, i és necessari que esta voluntat continue plasmant-se en l’ampliació de la colaboració en este gran proyecte. És una iniciativa positiva per a la Comunitat Valenciana, i determinant per a seguir contant en una Ciutat Vella de Valéncia culturalment atractiva i socialment dinàmica.

Per això nos dirigim, també, al Excmo. Ajuntament de Valéncia, i el seu Excmo. Alcalde En Joan Ribó, per a que se sumixen a l’esforç inversor que necessitem per a poder acometre les noves fases de la rehabilitació pendents. Estem convençuts que a pesar de ser moments difícils, les bones intencions que sempre se nos ha mostrat, i demostrat, des de l’administració municipal, van a plasmar-se més pronte que tarde en compromisos econòmics. Des de les diferents concejalies de l’Ajuntament s’està estudiant cóm es pot ajudar a esta entitat, i nosatres només podem recordar una volta més que necessitem que se sumixen de forma paralela a l’inversió efectuada des de la Generalitat Valenciana.

No podem, ni volem, oblidar que quan parlem d’institucions estem referint-nos també a persones. Persones que han ajudat a donar vida i omplir de realitat este proyecte. Persones que nos han donat moral, ànims i corage per a seguir treballant com a Regidors, Assessors, Consellers, Secretaris Autonòmics, Diputació, etc., la llista seria molt llarga i no podem nomenar a tots/as perque cometríem greus injustícies i dins del seu compromís en el bon govern, nos estan ajudant a perseverar en dotar d’un futur a una tradició festiva que unix passat i present i que nos vincula en la nostra identitat foral i la nostra voluntat per seguir vertebrant la societat valenciana.

Per a una entitat sense ànim de lucre com esta, el compromís de l’administració pública és les única manera de poder seguir creixent, adaptar-nos a les necessitats dels nous temps i dotar d’un futur esperançador el futur d’un barri i una tradició que situen els seus orígens abans fins i tot de la conquista de Valéncia per les tropes del Rei Jaime I d’Aragó en el 9 d’Octubre de l’any 1238.

Per tot això seguim lluitant per obrir les portes, també en l’iniciativa privada perque, gràcies a Deu, SANT BULT té molts amics i necessitem tota l’ajuda possible per a eixir d’un paréntesis que està afectant de manera molt directa al que tindria que ser el correcte funcionament de l’entitat, a la custòdia del Patró de la Xerea i a la normal celebració de les festes populars més antigues de la capital valenciana.

Conclusions

Com es desprén de l’informe tècnic presentat pels directors d’obra del proyecte de Rehabilitació de la Llar Escola Sant Bult, s’ha realisat fins a la data la part més important de l’actuació de rehabilitació, la part més “grossa” o pesada, podíem dir.

La base de l’actuació està completada, pero tenim encara que acometre noves fases per a poder terminar en la reforma interior de l’edifici.

Gràficament podem dir que el got està ple fins a la mitat, mig ple o mig buit, pero en l’ilusió, el compromís i la dedicació que li estem posant nos té que portar a pensar que està mig ple. Ara be, necessitem omplir-ho i per a que el got estiga ple continuem apelant, una volta més, i nos cansarem de fer-ho, a la comprensió i el compromís de les institucions públiques valencianes i les entitats privades.

Des de la Junta Directiva de la Llar Escola Sant Bult, en el seu president, D. Antonio Bellido Lapiedra, al cap, desigem aprofitar este escrit per a demanar nostres més sinceres disculpes a tots els veïns de la Xerea i en general a tots els amics de les Festes de Sant Bult, pels inconvenients que vénen aparellats al no tindre en condicions la nostra sèu social.

Estes disculpes deurien anar acompanyades d’una informació completa de l’estat en que es troba el proyecte de rehabilitació, aixina com dels motius que varen impulsar a la Llar Escola a llançar-se a una empresa tan ambiciosa.

Era necessari demanar disculpes perque l’alcanç d’esta reforma ha acabat per no poder utilisar les dependències de la nostra entitat, en el perjuí que això supon per a la normalitat de la vida d’esta entitat i sobretot en la celebració de les seues festes. Este esperit de concòrdia i d’unió que nos vincula a tots els que amem a la Xerea i les seues tradicions serà el millor antídot a uns inconvenients que se nos mostren enguany en major cruor.

rehabilitación hogar

(Informació sobre l’estat de les Obres en la Rehabilitació de la Seu Social de Sant Bult)

Demanem la comprensió necessària perque estem davant un proyecte molt ambiciós que serà beneficiós per a tots en el moment que pugam inaugurar la sèu de la Llar Escola Sant Bult reformada i modernisada. Vos demanem comprensió perque està sent molt dur el poder alvançar definitivament cap a un dia que tots desigem fervorosamente que siga lo més pronte possible. Vos demanem comprensió perque necessitem sentir el vostre respal, la vostra confiança, la vostra solidaritat i sentir-vos ben prop durant estos dies de festes.

Hi ha dies de cansanci, la frustració i la solsida estan prop de triumfar, pero la responsabilitat i el profunt amor per SANT BULT, per esta festa i per este barri, nos impulsen a canviar la cara i tornar a trobar forces, decisió i ilusió per a buscar noves solucions i aumentar més si cap el nostre compromís en el proyecte.

Vos assegurem que tot haurà valgut la pena si podem contar pronte en una sèu modernisada, adaptada i preparada per a ajudar-nos a plantejar nous reptes i noves oportunitats.

Contem en un passat molt important, un present esperançador i un futur que dia a dia afrontem per a resoldre en èxit els reptes que el demà nos planteja. Este proyecte és una oportunitat per a garantisar-nos un futur estable i on pugam desenrollar en millors condicions una llabor molt important com és la de dinamisar la vida cultural de la Xerea i seguir sent fidels al nostre deure en l’història i en el Poble Valencià, seguir realisant unes festes en honor al nostre Patró, el SANT BULT DE LA XEREA.

Gràcies per la vostra compressió.

LLAR ESCOLA SANT BULT