Menu Close

Sant Bult acodix a l’acte de Las Provincias “Un mant de solidaritat”

En la Vesprada del dissabte 22 de giner de 2022, vàrem acodir representant a la festa de Sant Bult a la sèu del diari Las Provincias a l’acte portat a terme en les seues instalacions davant l’arribada de la Verge dels Desamparats portant el mant de la solidaritat que s’ha portat a terme reunint fondos gràcies al citat diari.

Era un acte obert a tot el públic pero des de Las Provincias varen voler invitar a totes les festes que tenen lloc en la ciutat de Valéncia. En este acte va poder assistir Na Alicia Castillo, Clavariesa Major de les Festes a Sant Bult 2021 junt a Paula Bellido, Vicepresidenta 1ª de la junta de clavarios i clavarias de la festa de Sant Bult.

Volem agrair en estes llínees l’invitació a l’acte “Mant de la Solidaritat”  i que sempre conteu en el vostre mig en la nostra antiga festa popular.