Menu Close

Pregoner 2023 Festa de Sant Bult

D. Josep Montesinos Martínez

Pregoner Festa Sant Bult 2023

Professor Titular de l’Universitat de Valéncia. (Art Antic) Departament Història de l’Art. Doctor en Història, Llicenciat en Geografia i Història, Diplomar en Professorat de EGB.

Decà de la Facultat de Geografia-Història de la UV. coordinador de l’itinerari de Conservació Preventiva del Patrimoni, dins del Master de Patrimoni Cultural i la seua Gestió, de l’Universitat de Valéncia. Director de la revista SAITABI. És professor especialiste d’Història de l’Art en les PAU (Proves d’Accés a l’Universitat). Acadèmic Corresponent Real Acadèmia de l’Història.

El seu camp de treball està referit a l’estudi de les ceràmiques de l’Antiguetat, especialment la Terra Sigillata, havent estudiat el conjunt de la zona valenciana i atres espais de Hispania i Europa, en una aproximació no només tipològica i comercial sino també com a reflex d’imàgens i difusió de les mateixes. És investigador del proyecte: Inventarie estudi i iconografia de les ceràmiques romanes del Gabinet d’Antiguetats de la Real Acadèmia de l’Història. És Investigador Principal del proyecte: "Llenguage simbòlic en la decoració sobre Terra Sigillata Hispànica". Ha participat en el Proyecte Internacional de Bibracte (Mont Breuvay, Borgoña, França). També s’orienta, la seua investigació, a diversos camps del Patrimoni Cultural, Paisage, Turisme Cultural especialment el territori valencià. Entre les seues publicacions conta en llibres com: Terra Sigillata. Antiguetats Romanes I, Real Acadèmia de l’Història, Madrit, 2004;.Texts d’Història Valenciana. Institució Alfons el Magnànim, Valéncia, 2000. Comercialisació de Terra Sigillata en Ilici. Série Arqueològica núm.16, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 1998; L’entorn local com a recurs educatiu. Colecció Educació i Municipi, Diputació de Valéncia, 1993; Terra Sigillata en Sagvntvm i terres valencianes. Caixa d’Aforros de Sagunt, 1991, etc.; Ademés d’aportacions al Patrimoni de diverses localitats valencianes (Valéncia, Buñol, L’Eliana…), i atres temes d’investigació, difusió, didàctica, paisage, gestió i defensa del Patrimoni.

Ha segut director del Centre internacional de Gandia de la UV. També va ser director del Departament d’Història de l’Art, director de la revista Ars Longa i del programa de doctorat (en menció de calitat): Art, paisage i cultura visual.