Carmen Pérez una amiga de la Xerea

Dña. Carmen Pérez Garcia es l’Actual Directora de l’Institut Valencià de
Conservacio i Restauracio, de Bienes Culturals de la Generalitat Valenciana.
Es tota una referencia en el mon de la restauracio, i ha participat en bona
part dels proyectes conservacionistas que s’han realisat en la Comunitat
Valenciana. Estem parlant d’una persona que sap, coneixer i que respecta el
patrimoni de nostre poble, lo qual li conecta d’una manera molt evident en
una talla romanica de fusta que conforma l’image del Crist en majestat que
eixercix des de fa segles com Patrón de la Xerea. Nostre Sant Bult.
Pero Carmen aplega al carinyo per Sant Bult per mes camins que l’academic.
Carmen es veïna, des de fa anys, de la Xerea. I aixo li fa conectar en
nostra image i nostres tradicions des de el mateix cor. Un carinyo que li
ha fet ser un retillent mantenedora de nostra festa, o que li fa oferir-mos
el seu pati per a poder tindre l’image i l’anda de Sant Bult, durant els dies
festius. Carme esta plenament integrada en la Xerea i en les tradicions que
mos omplin de vida i orgull. S’ha convertit en una amiga d’este barri, d’una
veïna, la qual cosa no mos fa oblidar la seua categoria com persona de gran cultura
i reconeiximent social.
Carmen ha demostrat la seua generositat en nostra festa, i la fa coneixedora
en orgull i satisfaccio. Per aixo, el dumenge de processo, podem alçar la
vista al Balco de Dña. Carmen i vore com al seu costat podem trobar una
directora d’un Museu de Nova York o un especialiste Europeu en restauracio
d’obres d’art. Gracies a Carmen nostra festa adquirix dimensio i visibilitat
internacional. Per tot aixo estem agraits, per allo que mes valorem,
per damunt de tot, es que siga una bona amiga nostra, de la Xerea.