3D Sant Bult

Impressió 3D del Crist de Sant Bult, en la seua restauració realisada per la Generalitat Valenciana i l’equip de restauradores IVC+R.

El Procés de digitalisació tridimensional de “Sant Bult”

La primera premissa a tindre en consideració davant un treball de digitalisació 3D és planificar el
treball a realisar, ya que en ocasions per una série de qüestions com, l’importància de l’objecte,
la dificultat d’obtindre permissos, la localisació i fins i tot la disponibilitat de temps,
fan que no es puguen repetir estos treballs. Per açò cal establir un protocol de
treball que nos ajude a optimisar recursos i temps, pero garantisant l’èxit del treball.

Foto de Portada

Image fosa en una presa fotografica general i el mallat de punts de la digitalización

Foto 01

Captura de pantalla corresponent a la finestra principal del software empleat per a la digitalización

FOTO_02

Foto 02

Detall de l'image realisada en fotografia visible

Foto 03

Detall de l'image realisada en image 3D

Foto 04

Detall extret de la digitalización corresponent a la zona dels peus i plers inferiors de les vestidures

Foto 05

Detall del rostre a on apreciem la gran quantitat, tant els pont com de poligons que conformen la malla digital obtinguts en la digitalización

Foto 06

Detall del peu de Sant Bult a on apreciem la gran quantitat, tant els pont com de poligons que conformen la malla digital obtinguts en la digitalización