3D Sant Bult

Foto de Portada

Image fosa en una presa fotografica general i el mallat de punts de la digitalización 3D

Foto 01

Captura de pantalla corresponent a la finestra principal del software empleat per a la digitalización

Foto 02

Detall de l'image realisada en fotografia visible

Foto 03

Detall de l'image realisada en image 3D

Foto 04

Detall extret de la digitalización 3D corresponent a la zona dels peus i plers inferiors de les vestidures

Foto 05

Detall del rostre a on apreciem la gran quantitat, tant els pont com de poligons que conformen la malla digital 3D obtinguts en la digitalización

Foto 06

Detall del peu de Sant Bult a on apreciem la gran quantitat, tant els pont com de poligons que conformen la malla digital 3D obtinguts en la digitalización