Escoleta Sant Bult

L’ Escoleta de Sant Bult és una funció que es porta a terme en la Llar – Escola Sant Bult, com a método d’aprenentage i repàs de tasques de classe.

pintura escoleta

Colorea a Sant Bult

Colorea l'Image de Sant Bult