Menu Close

Saluda Alcalde València 2022

Salutació de l’Alcalde de la ciutat de València

A poc a poc, la vida quotidiana va recuperant els espais en que la ciutadania torna a expressar-se amb força i intensitat. Són moltes les manifestacions col·lectives que ens han permés recobrar il·lusions i esperances, que són tan necessàries en uns moments tan complicats.
I entre estes manifestacions, les festes ocupen un lloc destacat, perquè són una oportunitat de reforçar els nostres vincles personals, però també els lligams amb el nostre entom.

Això queda ben de manifest en el cas de celebracions com la festa del Sant Bult, la més antiga de la ciutat. Una festa que, tenint
com a marc carrers i places que són testimoni viu del passat de la ciutat de València, constituïx alhora un clar reflex de l’evolució de la nostra
història, de la nostra societat. Un reflex també de la constància que caracteritza el veïnat de la Xerea i els seus descendents, depositaris
d’una part important de nostre patrimoni festiu, però conscients de la dimensió social que les festes, com a col·lectiu humà, poden desenrotllar,
aglutinant al voltant entitats ciutadanes del barri, sempre amb l’horitzó de la labor cultural i educativa que es du a terme des de la
Llar Escola de Sant Bult.

Per esta raons, si la declaració com a festa d’interés turístic ja va suposar una espenta important, esperem que ara arribe el tan
desitjat reconeixement com a bé de rellevància local, que ajude a projectar els valors culturals i patrimonials que conté la festa del Sant Bult.

Voldria acabar estes línies expressant el meu reconeixement a totes aquelles persones que treballen per mantindre viva esta celebració
i aprofitant este espai per a convidar els nostres conciutadans i conciutadanes a redescobrir els encants d’una festa i d’un barri tan singulars.

Joan Ribó i Canut
Alcalde de València