Menu Close

Batalla de Flors 2022

Enguany despuix de dos anys sense poder celebrar-se, la passejada de la Alameda s’ha teñir l’últim dumenge del més de juliol que clavellineres grogues i taronges en la tradicional Batalla de Flors 2022.

Enguany la Festa de Sant Bult ha segut invitada a participar en una calesa de la Batalla de Flors 2022. A l’invitació hem acodit Dña. Alicia Castillo, Clavariesa Major de la Festa de Sant Bult, acompanyada de la seua filla Srta. Rebeca Pardo Castell i per part de Sant Bult, Paula Bellido Vice-Presidenta de Sant Bult i Ampar Blay Clavaria de la Festa de Sant Bult.

Agraïm l’invitació rebuda a la Festa de Sant Bult i vos felicitem per portar a terme una festa en tanta tradició com és la Batalla de Flors 2022.

Història Batalla de Flors

Introduïda en 1891 per iniciativa de Pasqual Frígola, baró de Corts de Pallás, va escomençar a celebrar-se en la passejada de la Alameda, a imitació d’uns combats lúdics semblants que se celebraven en gran esplendor en Niça, en la Costa Blava, durant les seues festes del Carnestoltes, i que despuix també s’exportarien a atres ciutats europees i espanyoles.

Ràpidament, la Batalla de Flors es va convertir en el festeig més distinguit i al mateix temps popular de la Gran Fira, i es va configurar com un gran event social i espectàcul per al conjunt de la ciutat. De fet, la Batalla de Flors es va mantindre com un dels principals actes festius i socials de l’era dorada de l’antiga Fira, que transcorre entre finals del sigle XIX i el primer terç del sigle XX.

La Batalla de Flors s’obri en un corteig encapçalat per la Policia Municipal de gala i a cavall. Despuix, escomença la cavalcata valenciana, que consta de música de *tabal i dulzaina, seguida de portadors de joyes i pomells i de les parelles a cavall abillades en vestits a l’antiga.

A continuació, escomença la desfilada de les carrosses i els coches llaugers. Despuix d’un segon regrés en que s’entreguen els premis a les millors carrosses i coches, es dispara una carcassa anunciadora. És en eixe moment quan de veres escomença la Batalla de Flores, consistent en l’intercanvi de clavellones com si foren proyectils entre les carrosses, els coches i el públic. Enguany, seran llançats milló i mig de clavellones, fins que la disparada d’una segona carcassa anuncie que s’ha acabat la lluita.

A pesar de que la Gran Fira de Valéncia ha experimentat fases de decadència i reestructuració, en les últimes décades la Batalla de Flores ha conservat la seua preeminència dins de la Fira, perque, ademés de clausurar-la, ha mantingut viu bona part del seu antic esperit popular. És aixina com la Batalla de Flores ha sabut combinar la tradició ferial, l’arraïlada valenciana i la disposició al canvi, fet que ha possibilitat que es conserve com el patrimoni festiu que és.