3D Sant Bult

Impressió 3D del Crist de Sant Bult, en la seua restauració realisada per la Generalitat Valenciana i l’equip de restauradores IVC+R. El Procés de digitalisació tridimensional de “Sant Bult” La primera premissa a tindre en consideració davant un treball de digitalisació 3D és planificar el treball a realisar, ya que en ocasions per una série […]

Read More