DOGV 2017

Resolució DOGV de 4 d’Octubre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la que s’otorga la declaració de «Festa d’Interés Turístic local de la Comunitat Valenciana» a les Festes de Sant Bult. Vista la solicitut presentada en la Secretaria Autonòmica de la Agència Valenciana del Turisme per la Llar Escola Sant Bult, de […]

Read More