Sant Bult a la Semana Santa Marinera

Un any mes i seguint la tradicio en la Semana Santa Marinera, Sant Bult ha eixit en processo pels Carrers del Barri del Cabanyal junt a la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado.

Volem agrair al seu president i a tota la germanor que hagen volgut contar en mosatros un any mes i complint en les tradicions, hem volgut acompanyar la Solemne Processo en nostra image del Crist de Sant Bult que tambe porta la Creu carregada a la seua esquena.

 

Vos desigem que pugau gojar de vostra semana gran de Festa i que tot allo que heu treballat se veja recompensat en la visita de tots les Valencianes.

 

Gracies per vostra tan cordial invitacio a vostra Solemne Processo.

Enllaços d’Interés:

Página web Semana Santa Marinera: https://www.semanasantamarinera.org/

Página web Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado: http://www.jesusconlacruz.es/es