Ofrena floral Falla Plaça Sant Bult

Un any mes hem rebut en la Llar – Escola de Sant Bult a la comissio de la Falla Plaça de Sant Bult, per a realisar l’Ofrena Floral al patrón de la Xerea, Sant Bult.Estem encantats que accepteu nostra mes cordial invitacio i depositeu els rames de flores a Sant Bult, per a que seguixca protegint a cada un dels integrants de l’historica falla de la Xerea.

Mos agradaria agrair el detall que tingue la Fallera Major de Sant Bult Srta. Paula Rubio , per oferir-mos una placa que posarém en un lloc preferent de nostra seu.

Desigem que l’historia de la Falla continüi, fent historia i omplint les parets de la seua casal en bons premis.

 

Vixca la Falla Plaça de Sant Bult