Saluda Francesc Colomer

Les festes populars són una mostra de la identitat cultural dels pobles, són una de les expressions més genuïnes de la gent que està arrelada als costums i tradicions de la seua comunitat, però que també creu en projectes comuns i compartits de present i de futur. Sense les festes els pobles, els barris i […]

Read More

Salutació Alcalde de Valencia

  La festa és un moment i un espai en què s’altera la vida quotidiana i s’obri un nou temps. Són dies en què s’intensifica la convivència, en què es reforça el sentiment col·lectiu de pertinença a una comunitat. I això passa en totes les celebracions, independentment de les seues dimensions. Això, de fet, és […]

Read More