Altar Artístic Sant Bult

Altar de Sant Bult Com cada any montem el nostre Altar quan s’acosten les Festes de Sant Bult, engalanant els nostres Carrers i la Plaça de Sant Bult; lloc d’especial importància per a les Festes en Honor al Patró de la Xerea, Crist de Sant Bult. Per a que l’Image de Sant Bult este ben […]

Read More

3D Sant Bult

Impressió 3D del Crist de Sant Bult, en la seua restauració realisada per la Generalitat Valenciana i l’equip de restauradores IVC+R. El Procés de digitalisació tridimensional de “Sant Bult” La primera premissa a tindre en consideració davant un treball de digitalisació 3D és planificar el treball a realisar, ya que en ocasions per una série […]

Read More

Rehabilitació Llar – Escola de Sant Bult

Antecedents i Motius La tradició desenrollada en la Xerea al covil d’un Crist romànic el sigle XII s’ha mantingut a lo llarc dels temps. Això ha segut possible a causa de moltes raons, pero, sense lloc a dubtes, la voluntat de modernisació i renovació de la festa i de l’entitat, la Llar Escolade Sant Bult, […]

Read More

DOGV 2017

Resolució DOGV de 4 d’Octubre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la que s’otorga la declaració de «Festa d’Interés Turístic local de la Comunitat Valenciana» a les Festes de Sant Bult. Vista la solicitut presentada en la Secretaria Autonòmica de la Agència Valenciana del Turisme per la Llar Escola Sant Bult, de […]

Read More