Carmen Pérez una amiga de la Xerea

Dña. Carmen Pérez Garcia es l’Actual Directora de l’Institut Valencià deConservacio i Restauracio, de Bienes Culturals de la Generalitat Valenciana.Es tota una referencia en el mon de la restauracio, i ha participat en bonapart dels proyectes conservacionistas que s’han realisat en la ComunitatValenciana. Estem parlant d’una persona que sap, coneixer i que respecta elpatrimoni de […]

Read More