Sant Bult a la Batalla de Flors -2019-

Una Batalla de Flores, molt especial

Un any més ha finalisat la Gran Fira Valéncia, en la seua habitual Batalla de Flors en la Passejada de la Alameda; l’últim Dumenge de Juliol.

Enguany vàrem ser invitats a participar en la Batalla de Flores, en representació de la nostra Festa de Sant Bult, i pujades en una Calesa, la Joventut de Sant Bult, va poder gojar d’una de les millors Batalles.

Una Batalla que es remonta a l’any 1891, tenint lloc enguany la 128 Edició d’esta Batalla tan especial.

«Va ser Pasqual Frígola Ahís Xacmar i Beltrán, baró de Corts de Pallàs i president de Lo Rat Penat, quí va incorporar la Batalla de Flors als actes de la Fira de Juliol en 1891, sent la desfilada de carrosses en batalla floral més antiga d’Espanya. L’idea està basada en la batalla floral de Carnestoltes de Niza

En un principi, participaven carrosses engalanades en flors que, l’últim dumenge de juliol, cap a la vesprada, recorrien un tram de la Passejada de la Alameda. Les carrosses feyen un primer regrés al circuit davant el jurat que, en acabar, premiava la més bella. Durant el segon regrés, els participants llançaven al públic serpentines, confeti i flors (clavellineres), i est responia a la seua volta, entregant-se aixina una batalla pacífica i festiva, ompli d’aromes i de color.

En els seus orígens, tan sol prenia partix la burguesia valenciana, que mostrava la posició social a través del valor dels carruages i dels cavalls, de la bellea de les ornamentacions florals i de la riquea dels vestits.​ En el temps, la Batalla de Flors es va popularisar i va ocórrer un dels actes més emblemàtics de la Gran Fira de Valéncia.

La Batalla de Flors en l’actualitat

A lo llarc del sigle XX, les carrosses varen ser substituïdes per plataformes (sempre arrastrades per cavalls) sobre les quals es monten escenaris alegóricos; pero el restant del ritual seguix igual. Ademés, també es varen afegir els «gropes», cavalls molt abillats que porten damunt una parella, home i dòna, en els vestits de gala dels labriegos de l’Horta de Valéncia.

Actualment, el premi a la carrossa millor decorada rep el nom de «Premi Baró Cortes de Pallàs» en honor del creador d’este acte.

Volem agrair la nostra participació en els actes de la Gran Fira Valéncia 2019, i que conteu molts anys més en nosatres.

Enllaços d’Interés:

Página Gran Fira Valencia 2019: Enllaç

Entrada Web de Sant Bult: Batalla de Flors, Gran Fira Valencia 2019