Altar Artístic Sant Bult

Dirigit i dissenyat per l’Artiste Faller Jose Jarauta «PEPO» per la teua implicacio en el lluïment de nostres
Festes. Gracies per estar sempre al costat de SANT BULT, i nostre Barri de la XEREA. I gracies tambe a la
colaboracio de nostres Clavaris de SANT BULT:

FRANCIS, PAQUIRRI, SATUR, MIGUEL, ANTONIO, CARLOS, CHUST, EDUARDO i LUIS.
Gracies a tots
Vixca Sant Bult!